Dokumenty

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Poniżej znajdą Państwo niezbędne druki i dokumenty.

Opieka długoterminowa stacjonarna:

1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

2. Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZPO w skali Barthel

5. Oświadczenie

6. Upoważnienie

7. Wniosek o przyjęcie

Opieka długoterminowa domowa

1. Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką długoterminową

2. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

Hospicjum stacjonarne

1. Skierowanie i wniosek o przyjęcie do hospicjum

2. Zgoda na objęcie opieką i upoważnienie

3. Kserokopia dowodu osobistego i ubezpieczenia chorego

Hospicjum domowe

1. Skierowanie i wniosek o przyjęcie do hospicjum

2. Zgoda na objęcie opieką i upoważnienie

3. Kserokopia dowodu osobistego i ubezpieczenia chorego

 

Wszystkie obowiązujące druki można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zakładu.