Podziękowanie dla WOŚP

Podziękowania

Podziękowanie

dla
Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Za przekazanie sprzętu:
łóżek sterowanych elektrycznych, pomp infuzyjnych,
ssaków, fotela kąpielowego
na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. Matki Teresy z Kalkuty
w Żołyni, ul. Górska 8.
Proszę przyjąć wyrazy uznania i najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów
spełnienia planów i zamierzeń

Dyrektor
Elżbieta Jagustyn
Żołynia, 2016 r.

Podziękowanie dla WOŚP

Opublikowano w: Wydarzenia.