Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Żołyni, sprzęt od WOŚP

Sprzęt od WOŚP

Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia działalności charytatywnej. W odpowiedzi na prośbę naszego Ośrodka ze stycznia 2016 roku, w dniu 23 września otrzymaliśmy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny. Na ten dar o łącznej wartości około 150 tysięcy złotych składają się między innymi specjalistyczne łóżka z szafkami, czy ssaki, pompy infuzyjne i inne. Ten profesjonalny i nowoczesny sprzęt z pewnością przyczyni się do podniesienia komfortu naszych Podopiecznych przebywających w Ośrodku oraz ułatwi pracę personelowi, jednocześnie podnosząc standard placówki.

Serdecznie dziękujemy za cenny dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Panem Jerzym Owsiakiem na czele oraz wszystkim Pracownikom i Wolontariuszom, których praca przyczyniła się do zdobycia funduszy na zakup sprzętu.

Opublikowano w: Wydarzenia.