Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Żołyni, sprzęt od WOŚP

Sprzęt od WOŚP

Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia działalności charytatywnej. W odpowiedzi na prośbę naszego Ośrodka ze stycznia 2016 roku, w dniu 23 września otrzymaliśmy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny. Na ten dar o łącznej wartości około 150 tysięcy złotych […]

Wieczór wspomnień o Józegie Ziajce, ZPO Żołynia

Wieczór wspomnień o Józefie Ziajce

Jak  szlachetnym i  dobrym  trzeba być człowiekiem, żeby na wieczór wspomnień przybyło tylu zacnych gości i tyle padło ciepłych słów. Dnia 29.04.2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie odbył się wieczór wspomnień o Józefie Ziajce. W związku z wydaniem przez żonę Stanisławę  książki „Droga do domu”. Cały dochód ze sprzedaży książki Pani Stanisława przeznaczyła na Hospicjum […]